ຄົ້ນຫາຮູບພາບກັບ...
 
ຕ້ອງເຮັດແນວໃດໃນກ່ອງສຳລັບຄົ້ນຫາ
ໃສ່ຄຳຄົ້ນຫາທີ່ສຳຄັນລົງໄປ: winter hoarfrost
ໃສ່ຄຳຄົ້ນ​ທີ່ຕ້ອງການໃນວົງຢືມ: "ດອກກຸລາບ"
ພິມ ຫຼື ໃນການແຍກຄຳແຕ່ລະຄຳ: ຕົ້ນໄມ້ OR ຫຍ້າຮົກ OR ຫຍ້າ
ໃສ່ເຄື່ອງໝາຍລົບ - ຢຸ່ທາງໜ້າຄຳທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການ: -ປ້ອງຢ້ຽມ
ແລ້ວຈຳກັດຜົນການຄົ້ນຫາຂອງທ່ານໂດຍ...
ຄົ້ນຫາຮູບພາບໃນທຸກຂະໜາດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ເຈາະຈົງຮູບຮ່າງຂອງຮູບພາບ.
ຄົ້ນຫາຮູບພາບຕາມສີທີ່ທ່ານມັກ.
ຈຳກັດປະເພດຮູບພາບທີ່ທ່ານຊອກຫາ.
ຄົ້ນຫາຮູບພາບທີ່ຢູ່ໃນບາງຂົງເຂດທີ່ເຈາະຈົງ.
ຄົ້ນຫາສະເພາະເວັບໄຊນຶ່ງ(ເຊັ່ນ: sfmoma.org ) ຫຼື ຈຳກັດຜົນການຄົ້ນຫາຂອງທ່ານດ້ວຍໂດເມນເຊັ່ນ: .edu, .org ຫຼື .gov
ລະບຸບອກ SafeSearch ວ່າຈະກອງເນຶ້ອຫາທາງເພດຫຼືບໍ່
ຄົ້ນຫາຮູບພາບໃນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ຄົ້ນຫາຮູບພາບທີ່ທ່ານສາມາດສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້.
ທ່ານຍັງສາມາດ...
ຊອກຫາໜ້າເວັບທີ່ຄ້າຍຄື ຫຼື ລິ້ງທີ່ໄປຫາ, ຫຼື URL ໄດ້
ຄົ້ນຫາໜ້າເວັບທີ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າເບິ່ງແລ້ວໄດ້
ໃຊ້ໂອເປີເລເຕີໃນກ່ອງການຄົ້ນຫາແບບປົກກະຕິໄດ້
ປັບແຕ່ງການຄົ້ນຫາຂອງທ່ານເອງໄດ້